Uznanie dla wybitnych

innowacji wprowadzonych przez unijne spółdzielnie rolnicze

Europejska nagroda za innowacje spółdzielcze jest uhonorowaniem przez Cogeca nadzwyczajnych innowacji w sektorze rolno-spożywczym.

To jeden z najstarszych programów nagród w tym sektorze. Stanowi on wyjątkową okazję do promocji przez spółdzielnie swoich marek a także zyskania dla nich uznania na szczeblu europejskim.

W edycji 2020 szczególny nacisk położono na innowacje napędzane przez zrównoważoność, a co za tym idzie tworzenie nowych produktów, usług, przestrzeni rynkowej, procesów i modeli biznesowych, których motorem są cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

5TH edycja

zwycięzcy

POZNAJ FINALISTÓW

Innowacje w spółdzielniach rolnych są podejmowane w całej UE. Zapoznaj się z tą broszurą, zawierającą listę 19 projektów finalistów oraz daj się zainspirować ich inicjatywami.

Nagroda V edycji konkursu

zostanie przyznana w następujących kategoriach/dziedzinach:

Tworzenie wartości ekonomicznej

Innowacyjne praktyki i procesy mające na celu tworzenie nowych produktów i usług, przestrzeni rynkowej, procesów i modeli biznesowych opartych na celach gospodarczych.

Tworzenie wartości społecznej

Innowacyjne praktyki i procesy mające na celu tworzenie nowych produktów i usług, przestrzeni rynkowej, procesów i modeli biznesowych opartych na celach społecznych.

Tworzenie wartości środowiskowej

Innowacyjne praktyki i procesy mające na celu tworzenie nowych produktów i usług, przestrzeni rynkowej, procesów i modeli biznesowych opartych na celach środowiskowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?5TH EDYCJA

Jury

Sponsors

Cajamar Caja Rural jest wiodącym bankiem spółdzielczym w Hiszpanii. Liczy sobie 1,4 mln członków i 3,5 mln klientów. Ma 962 oddziałów i 5 486 pracowników. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych, nadzorowanego przez EBC.

Ze względu na swój rozmiar i wielkość aktywów jest to jeden z 12 najważniejszych podmiotów bankowych w hiszpańskim systemie finansowym.

Cajamar Caja Rural jest zaangażowany w różne sektory produkcyjne, zwraca szczególną uwagę na sektor rolno-spożywczy i kieruje swoją działalność finansową do gospodarek lokalnych, zwłaszcza do osób prowadzących działalność na własny rachunek, plantatorów, hodowców i MŚP.

Cytaty

„Jesteśmy zaszczyceni uznaniem ze strony Cogeca. Celem spółdzielni Metsäliitto jest zostanie pionierem w świadczeniu usług cyfrowych dla właścicieli lasów. Cieszymy się, że przedstawiciele instytucji europejskich, rolnicy i przywódcy spółdzielni doceniają nasze osiągnięcia.”

Juha Jumppanen, starszy wiceprzewodniczący Metsä Group, Finlandia

„Cieszymy się, że otrzymaliśmy nagrodę Cogeca za innowacje w kategorii cyfryzacji. Jest to wyraz uznania dla europejskich wysiłków DCoop w zakresie cyfryzacji informacji i poprawy procesu podejmowania decyzji przez naszych rolników i ich partnerów.”

Rafael Sanchez de Puerta, wicedyrektor generalny Dcoop, Hiszpania

„Uzyskanie tak znaczącego uznania stanowi okazję nie tylko do zaprezentowania naszych innowacji na szczeblu europejskim, ale także do zapoznania się z tym, co robią inne spółdzielnie rolnicze w innych państwach członkowskich. W ostatecznym rozrachunku jest to wyraz uznania dla naszej nieustannej pracy na rzecz poprawy usług z korzyścią dla naszych członków-rolników.”

Riccardo Nencini, prezes AgriAmbiente Mugello, Włochy

„Jesteśmy zaszczyceni, że otrzymaliśmy nagrodę za innowacje w dziedzinie żywności, ponieważ jest ona wyrazem uznania dla naszych wysiłków na rzecz zajęcia się dwoma megatrendami konsumenckimi: zdrowym życiem i bezpieczeństwem żywności. Nasz innowacyjny produkt oferuje istotną z handlowego punktu widzenia koncepcję wejścia na rynki światowe, zwiększenia wartości produkcji pierwotnej i przyczynienia się do lepszego odżywiania i dobrego samopoczucia ludzi.”

Veikko Kemppi, dyrektor zarządzający spółdzielni LSO, Finlandia

„Cieszymy się z tego wyróżnienia i z pozytywnej reakcji na fundusz Glanbia MilkFlex. Został on powszechnie przyjęty z zadowoleniem i wspiera szereg inwestycji w gospodarstwach rolnych.”

Sean Molloy, dyrektor ds. strategii i rozwoju podaży Glanbia, Irlandia

TOP