Finalists

Find out the finalists of the European Award for Cooperative Innovation
and discover their projects by reading the brochure

Uznanie dla wybitnych

innowacji wprowadzonych przez unijne spółdzielnie rolnicze

Europejska nagroda za innowacje spółdzielcze jest uhonorowaniem przez Cogeca nadzwyczajnych innowacji w sektorze rolno-spożywczym.

To jeden z najstarszych programów nagród w tym sektorze. Stanowi on wyjątkową okazję do promocji przez spółdzielnie swoich marek a także zyskania dla nich uznania na szczeblu europejskim.

W edycji 2020 szczególny nacisk położono na innowacje napędzane przez zrównoważoność, a co za tym idzie tworzenie nowych produktów, usług, przestrzeni rynkowej, procesów i modeli biznesowych, których motorem są cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

finaliści

Poznaj finalistów Europejskiej Nagrody dla Innowacji Spółdzielczych
i odkryj ich projekty, czytając broszurę

Nagroda V edycji konkursu

zostanie przyznana w następujących kategoriach/dziedzinach:

Tworzenie wartości ekonomicznej

Innowacyjne praktyki i procesy mające na celu tworzenie nowych produktów i usług, przestrzeni rynkowej, procesów i modeli biznesowych opartych na celach gospodarczych.

Tworzenie wartości społecznej

Innowacyjne praktyki i procesy mające na celu tworzenie nowych produktów i usług, przestrzeni rynkowej, procesów i modeli biznesowych opartych na celach społecznych.

Tworzenie wartości środowiskowej

Innowacyjne praktyki i procesy mające na celu tworzenie nowych produktów i usług, przestrzeni rynkowej, procesów i modeli biznesowych opartych na celach środowiskowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?5TH edycja

zwycięzcy

5TH EDYCJA

Jury

Sponsors

Cajamar Caja Rural jest wiodącym bankiem spółdzielczym w Hiszpanii. Liczy sobie 1,4 mln członków i 3,5 mln klientów. Ma 962 oddziałów i 5 486 pracowników. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych, nadzorowanego przez EBC.

Ze względu na swój rozmiar i wielkość aktywów jest to jeden z 12 najważniejszych podmiotów bankowych w hiszpańskim systemie finansowym.

Cajamar Caja Rural jest zaangażowany w różne sektory produkcyjne, zwraca szczególną uwagę na sektor rolno-spożywczy i kieruje swoją działalność finansową do gospodarek lokalnych, zwłaszcza do osób prowadzących działalność na własny rachunek, plantatorów, hodowców i MŚP.

Cytaty

„Jesteśmy zaszczyceni uznaniem ze strony Cogeca. Celem spółdzielni Metsäliitto jest zostanie pionierem w świadczeniu usług cyfrowych dla właścicieli lasów. Cieszymy się, że przedstawiciele instytucji europejskich, rolnicy i przywódcy spółdzielni doceniają nasze osiągnięcia.”

Juha Jumppanen, starszy wiceprzewodniczący Metsä Group, Finlandia

„Cieszymy się, że otrzymaliśmy nagrodę Cogeca za innowacje w kategorii cyfryzacji. Jest to wyraz uznania dla europejskich wysiłków DCoop w zakresie cyfryzacji informacji i poprawy procesu podejmowania decyzji przez naszych rolników i ich partnerów.”

Rafael Sanchez de Puerta, wicedyrektor generalny Dcoop, Hiszpania

„Uzyskanie tak znaczącego uznania stanowi okazję nie tylko do zaprezentowania naszych innowacji na szczeblu europejskim, ale także do zapoznania się z tym, co robią inne spółdzielnie rolnicze w innych państwach członkowskich. W ostatecznym rozrachunku jest to wyraz uznania dla naszej nieustannej pracy na rzecz poprawy usług z korzyścią dla naszych członków-rolników.”

Riccardo Nencini, prezes AgriAmbiente Mugello, Włochy

„Jesteśmy zaszczyceni, że otrzymaliśmy nagrodę za innowacje w dziedzinie żywności, ponieważ jest ona wyrazem uznania dla naszych wysiłków na rzecz zajęcia się dwoma megatrendami konsumenckimi: zdrowym życiem i bezpieczeństwem żywności. Nasz innowacyjny produkt oferuje istotną z handlowego punktu widzenia koncepcję wejścia na rynki światowe, zwiększenia wartości produkcji pierwotnej i przyczynienia się do lepszego odżywiania i dobrego samopoczucia ludzi.”

Veikko Kemppi, dyrektor zarządzający spółdzielni LSO, Finlandia

„Cieszymy się z tego wyróżnienia i z pozytywnej reakcji na fundusz Glanbia MilkFlex. Został on powszechnie przyjęty z zadowoleniem i wspiera szereg inwestycji w gospodarstwach rolnych.”

Sean Molloy, dyrektor ds. strategii i rozwoju podaży Glanbia, Irlandia

TOP