O Nagrodzie

Europejska nagroda za innowację spółdzielczą Cogeca ma na celu wyróżnienie wybitnych innowacji spółdzielczych w sektorach rolnictwa, żywności, rybołówstwa i leśnictwa.
Nagroda została przyznana w 2009, 2012, 2014 i 2017 roku. W 2020 roku rozpoczyna się piąta edycja nagrody.

Dlaczego warto zgłaszać projekt?

Oprócz prestiżu, jakim jest zdobycie Europejskiej nagrody za innowację spółdzielczą, laureaci i finaliści otrzymają również kompleksowy „pakiet medialny”, w ramach którego będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia, sukcesy i innowacje.

Pakiet obejmuje:

PREZENTACJA

Przedstawienie finalistów podczas ceremonii wręczenia nagrody w Brukseli, w której wezmą udział decydenci polityczni oraz przedstawiciele spółdzielni;

ZAŁĄCZNIK

informacja o zdobyciu nagrody w mediach społecznościowych Copa-Cogeca, obserwowanych przez 20 000 osób, które z kolei przekażą ją swoim sieciom krajowym;

VIDEOS

Filmiki prezentujące innowację spółdzielczą nakręcone dla laureatów -

będą Państwo mogli wykorzystać te materiały w sposób dowolny;

HEADLINE STORY

Państwa sukces zostanie opisany również na pierwszej stronie newslettera Copa-Cogeca;

BROSZURA

Finaliści zostaną wymienieni w broszurze, którą rozdamy podczas ceremonii;

PLATFORMIE

Wszystkie zgłoszenia pojawią się na platformie 17reasonstocoop.eu poświęconej zaangażowaniu spółdzielni rolno-spożywczych w dążenie do celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych;

Kryteria kwalifikowalności

Nagroda jest otwarta dla każdej spółdzielni z sektora rolnego, leśnego, rolno-spożywczego, biogospodarki lub rybackiego, która należy do organizacji będącej pełnoprawnym lub stowarzyszonym członkiem Cogeca.

Zgłoszenia mogą być nadsyłane przez spółdzielnie wszystkich poziomów, form i rozmiarów aktywne w wyżej wymienionych sektorach, które z powodzeniem wprowadziły innowacje spółdzielcze lub pomogły w ich rozwoju w jednym lub kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Pobierz plik PDF

W przypadku pytań, prosimy o kontakt!

Umberto DI Pasquo

+32(0)2 287 27 43

TOP