Nagroda V edycji konkursu

zostanie przyznana w następujących kategoriach/dziedzinach:

Zgłoszenia mogą obejmować: opracowywanie i/lub ulepszanie zrównoważonych procesów produkcji żywności dostarczających wartości dodanej produkcji podstawowej i przyczyniających się do żywienia oraz dobrostanu człowieka; opracowywanie procesów organizacyjnych i/lub strategii zwiększających wydajność spółdzielni; dostarczanie środków wsparcia dla młodych rolników; projektowanie, opracowywanie, ocenianie i wdrażanie innowacyjnych sposobów stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w rolnictwie; nowe zdolności analityczne umożliwiające współpracę spółdzielni z członkami, by optymalizować ich wyniki.

Zgłoszenia mogą obejmować: włączanie młodych rolników i kobiet do zarządów spółdzielni, wszelką działalność związaną z przedsiębiorczością społeczną, szkoleniami i komunikacją mającą na celu poprawę stosunków z członkami spółdzielni i/lub pracownikami; działania i projekty stwarzające rolnikom i ich rodzinom możliwość podwyższenia poziomu życia, zwiększenia uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz poprawy ogólnego zadowolenia z życia i dobrostanu; strategie biznesowe prowadzące to pozytywnych zmian w społeczeństwie; korzystanie z zasobów w sposób przynoszący społeczeństwu korzyści, promowanie słusznych spraw i kampanii podnoszących świadomość.

Zgłoszenia mogą obejmować: przełomowe innowacje związane z działaniami na rzecz klimatu; innowacyjne praktyki związane z ochroną różnorodności biologicznej, bezpieczeństwem żywności, ograniczaniem odpadów, gospodarowaniem zasobami wodnymi i ściekami, zarządzaniem gruntami, gospodarką leśną, zdrowiem zwierząt oraz wydajnym korzystaniem z zasobów naturalnych; działania i projekty upowszechniające biogospodarkę oraz angażujące producentów surowców; przełomowe innowacje zmieniające nawyki członków społeczności rolniczej lub konsumentów; zrównoważone innowacje w dziedzinie pakowania, logistyki czy wydajnego zużycia energii.

WNIOSEK ONLINE

Przygotowanie zgłoszenia nie powinno zająć więcej niż 1 godzinę, aplikuj online już teraz! Informujemy, że z powodu pandemii COVID-19 termin nadsyłania zgłoszeń przeniesiono na 18 grudnia 2020 r. (do godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli).
Wnioski można składać w 6 językach urzędowych Komitetów Copa-Cogeca: angielski, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki i polski.

Timeline

5 KLUCZOWYCH DAT

Start
6. marzec 2020 r.

Ogłoszenie

kolejnej edycji Nagrody

18 grudnia 2020 r.

Termin

nadsyłania zgłoszeń

29 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie

listy finalistów

Luty 2021 r. (data do ustalenia)

Ostateczny

termin spotkania jury w celu podjęcia decyzji

W drugim kwartale 2021 r.

Ceremonia wręczenia Nagrody

pierwsze posiedzenie Prezydium Cogeca

End
5TH EDYCJA

JURY

TOP