Wiodący bank spółdzielni kredytowej w Hiszpanii

Cajamar Caja Rural

Cajamar Caja Rural jest wiodącym bankiem spółdzielczym w Hiszpanii. Liczy sobie 1,4 mln członków i 3,5 mln klientów. Ma 962 oddziałów i 5 486 pracowników. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych, nadzorowanego przez EBC. Ze względu na swój rozmiar i wielkość aktywów jest to jeden z 12 najważniejszych podmiotów bankowych w hiszpańskim systemie finansowym. Cajamar Caja Rural jest zaangażowany w różne sektory produkcyjne, zwraca szczególną uwagę na sektor rolno-spożywczy i kieruje swoją działalność finansową do gospodarek lokalnych, zwłaszcza do osób prowadzących działalność na własny rachunek, plantatorów, hodowców i MŚP.

Na dzień 30 września 2019 r. posiadał aktywa w wysokości 45 621 mld euro, obroty w wysokości 77 168 mld euro, wskaźnik wypłacalności w wysokości 14,83% i wskaźnik CET1 w wysokości 13,14%.

0

Członkowie

0

Klienci

0

Oddziały

0

Pracownicy

Obecny w

43 prowincje

 • Andaluzji
 • Aragonii
 • Asturii
 • Balearach
 • Wyspach Kanaryjskich
 • Kantabrii
 • Kastylii La Manchy
 • Kastylii i León
 • Katalonii
 • Wspólnocie Walencji
 • Estremadurze
 • Galicji
 • La Rioja
 • Madrycie
 • Nawarze i regionie Murcji
 • a także w miastach autonomicznych Ceucie i Melilli

Ośrodki eksperymentalne

Cajamar posiada dwa ośrodki doświadczalne związane z rolnictwem, które prowadzą badania stosowane i opracowują nowe technologie produkcji, koncentrując się na transferze wiedzy i rozpowszechnianiu wyników. To zaangażowanie w kulturę innowacji jest wzmacniane przez szkolenia i analizy ekonomiczne prowadzone przez wydział analiz społeczno-ekonomicznych, fakultet doradców spółdzielczych i sieć uniwersyteckich stypendiów.

TOP