CARNES OVIARAGON

Grupo Pastores to wiodąca spółdzielnia w hiszpańskim sektorze mięsa owiec. W porównaniu do innych, bardziej zintensyfikowanych sektorów takich jak np. wieprzowina i drób, sektor mięsa owiec jest daleko w tyle, jeśli chodzi o produkcję, przetwórstwo czy metody marketingowe. W związku z tym CARNES OVIARAGON wprowadziła całą serię nowatorskich działań takich jak innowacyjne techniki hodowli oraz metody przetwarzania mięsa. Ogólne wyniki osiągnięte dzięki temu innowacyjnemu podejściu pozwoliły Carnes Oviaragon rozszerzyć swoje transakcje z członkami i w rezultacie dotrzeć również do nowych rynków i segmentów na rynku.

THE GREENERY U.A.

„The Greenery” to zorientowana na rynek spółdzielnia sadownicza i zarazem jeden z wiodących europejskich koncernów w sektorze warzyw, owoców i grzybów. THE GREENERY wprowadziło skuteczne metody usprawniania działań spółdzielni we współpracy z partnerami w zakresie konkurencyjności łańcucha żywnościowego. Razem ze swoimi członkami i klientami „the Greenery” opracowało system informatyczny, który w oparciu o internetową bazę danych monitoruje najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości we wszystkich produktach na każdym etapie dystrybucji.

Bliskość współpracy z partnerami w łańcuchu żywnościowym pozwala Greenery na promocję swojego wizerunku jako kluczowego dostawcy środków spożywczych i warzyw dla największych dystrybutorów w Europie.

DIJON CÉRÉALES

DIJON CEREALES i jej spółka zależna, CERELAB, opracowały brioszkę G-Nutrition® w celu walki z niedożywieniem u osób starszych. Ta nowa żywność specjalnego przeznaczenia medycznego jest aktualnie wprowadzana na rynek i będzie dostępna w placówkach opieki zdrowotnej. Stymulując zdolności czuciowe i poznawcze osób starszych, jej spożycie sprawia przyjemność. Poprzez wyobraźnię kulturową, jaką przekazuje ten symboliczny produkt spożywczy będący częścią francuskiej kultury, pieczywo to sprawia przyjemność i gwarantuje zdrowie.

VALLE DEL JERTE

Woda jest kluczowym bogactwem w dolinie Jerte. Dlatego też jednym z głównych celów strategii rozwoju regionalnego były ochrona tego zasobu i dostarczenie mu wartości dodanej. Projekt ten pomoże rolnikom korzystać z zasobów wodnych w sposób bardziej racjonalny i zrównoważony. Działania te są niezwykle ważne dla rolników należących do grupy spółdzielni Valle del Jerte (Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte), ponieważ dzięki nim otrzymają oni zalecenia związane ze strategiami nawadniania na wypadek deficytu, co umożliwi im wyższe uzyski oraz przyczyni się do racjonalnej gospodarki wodnej.

TOP