DCOOP

Dcoop chce promować stosowanie nowych technologii wśród swoich członków poprzez zachęcanie do kontynuowania dobrych praktyk, doceniając prowadzone działania w celu zwiększenia wydajności i rentowności łańcucha wartości produktu. Pierwszym etapem jest cyfryzacja i monitorowanie danych z sektora rolno-spożywczego. Prace przebiegają następująco: za pomocą przewidzianych do tego celu systemów zbierane są dane na temat rolnictwa i klimatu, by kontrolować procesy w terenie i procesy przemysłowe. W strategii tej chodzi o tworzenie zrównoważonego sektora rolno-spożywczego poprzez opracowywanie modeli, dzięki którym można ograniczyć do minimum wpływ ekstremalnych zjawisk, przewidywać pogodę, a następnie dopasowywać nawadnianie, stosowanie nawozów oraz innych zabiegów fitosanitarnych. Chodzi o zwiększenie wydajności pod względem technicznym, środowiskowym, energetycznym i gospodarczym, podnosząc w ten sposób wartość dodaną produktu ostatecznego.

GLANBIA

Fundusz Glanbia MilkFlex Fund stanowi uzupełnienie dla istniejącego już programu w zakresie niestabilności cen (Glanbia’s Price Volatility Programme). Polega on na prowadzeniu finansów w sektorze mleczarskim w taki sposób, by nadać im odpowiednią strukturę i zapewnić konkurencyjność cen. Produkt ten opracowano z myślą o połączeniu przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo mleczarskie w okresach niskich cen, tak by nie było wtedy zwrotów z przepływami pieniężnymi w okresach, gdy ceny są wyższe, a zwroty można zwiększyć. Cechą wyróżniającą tego produktu przewidującego udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom jest system „elastycznego uruchamiania”, który dopasowuje terminy zwrotów zależnie od poziomu cen mleka Glanbia. Rolnicy otrzymują w tym systemie dopływ środków, kiedy tego najbardziej potrzebują. Wprowadzenie innowacyjnego systemu MilkFlex to rewolucyjna zmianę w myślenia o istniejącym modelu finansowania w europejskiej branży mleka, gdzie w ostatnich latach odnotowano wahania cen sięgające 50%.

TOP