CASPE LIVESTOCK NET to sieć partycypacyjna powstała w oparciu o zasady korporacji gospodarczej na podstawie doświadczeń spółdzielczych, zrzeszająca spółdzielnie i komercyjne MŚP. W związku z tym inwestycje i zarządzanie leżą w gestii jednego wiodącego przedsiębiorstwa – Caspe Livestock Cooperative. Jego wiedza specjalistyczna opiera się na czterech zasadach:

– zarządzanie doskonałością.
– analiza inwestycji.
– zrównoważoność technologiczna w żywieniu zwierząt.
– wydajność usług w zakresie hodowli.

Spółdzielnia i jej spółki siostrzane mają dostęp do narzędzi zarządzania, uczestnictwa, re-inwestycji oraz ekonomii skali bez konieczności rezygnowania z własnych cech wyróżniających, tworząc w ten sposób wyjątkową sieć ekspertów i decydentów w łańcuchu dostaw.

AGRIAMBIENTE MUGELLO

Członkowie Agriambiente Mugello korzystają z innowacji na kilku płaszczyznach:
a) kontrola zarządzania
b) ulepszone i wydajniejsze procesy produkcyjne
c) większa widoczność

Jej wzrost w ostatnim czasie dobrze odzwierciedlają poniższe trzy działania:

– zakup traktora Challenger MT775, dzięki któremu można bronować 30ha dziennie broną talerzową, co pozwoliło obniżyć koszty produkcji o 15-20%.

– stosowanie czujników ciepła, by usprawnić inseminację krów. Po pięciu miesiącach oceniono, że liczba zacielonych krów wzrosła o 40%, a co za tym idzie, zwiększyła się też produkcja mleka.

– wprowadzenie nowego oprogramowania, dzięki czemu zatrudniony zespół może dostarczać w czasie rzeczywistym aktualizacji dotyczących wszelkich działań w oborze oraz na pastwisku, co pozwala na ograniczenie kosztów o 10-12% i stworzenie nowej perspektywy zysków dla firmy.

LSO OSUUSKUNTA

W Finlandii już teraz poziom stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt gospodarskich jest najniższy na świecie. Finowie jednak chcą pójść jeszcze o krok dalej. Projekt HKScan Omega 3 No Antibiotics Ever wpisuje się w dwa główne megatrendy konsumenckie: zdrowy style życia i bezpieczeństwo żywności. Jest to ciekawa propozycja z punktu widzenia handlu i wchodzenia na rynki światowe. Po wejściu do obrotu wieprzowina Omega-3 (HK Rypsiporsas@) szybko uzyskała udział na rynkach lokalnych i przyczyniła się do poprawy wizerunku mięsa wieprzowego jako produktu spożywczego, który jest smaczny i zdrowy. Pod marką Flodins® odniosła ona sukces również rynkach eksportowych (w tym w Azji) zarówno wśród dystrybutorów jak i klientów z branży usług żywnościowych.

METSALIITTO COOPERATIVE

Coraz więcej właścicieli lasów mieszka w miastach w oddaleniu od swoich lasów.  Metsäverkko dysponuje najlepszymi narzędziami w zakresie zarządzania zasobami leśnymi: cyfrowo mapowane dane klientów dotyczące zasobów leśnych, inwestycje w spółdzielnie, elektroniczny handel usługami w zakresie lasów i drewna, rozliczanie podatku leśnego oraz wyspecjalizowany sklep internetowy.

W okresie kwiecień-maj 2017 r. 30% transakcji w branży spożywczej i 40% sprzedaży usług leśniczych odbyło się przez internet, co pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów. Doświadczenia związane z obsługą klienta (mierzone wskaźnikiem liczby osób polecających „net promoter score”) były zdecydowanie lepsze w przypadku transakcji internetowych. Sprzedaż usług leśniczych w 2016 r. wzrosła o 13%, a w 2017 r. o 28%.

TOP